Környezetvédelmi műszaki szakértői, tervezői, kivitelezői tevékenység


A 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet alapján elkészítendő telepengedély kérelem, teljes körű környezetvédelmi szakvélemény készítése.
Új ipari üzemek létesítéséhez, meglévők bővítéséhez szükséges építési engedélyezési eljárás lefolytatásánál szükséges környezetvédelmi tervek, szakértői munkák elvégzése.
Környezeti állapot felmérés, intézkedési terv készítése üzemelő létesítményeknél, azok bővítésénél vagy rekonstrukciójánál, környezetvédelmi teljesítményértékelés az 1995. évi LIII. törvény 77. §-a alapján.
Környezetvédelmi jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez (LAL, LM, VHB, VAL, KAR, HIR, FAVI bejelentőlap) szakmai segítség nyújtása, szakértői tevékenység végzése.
Átalánydíjas, teljes körű környezetvédelmi szolgáltatások, folyamatos szaktanácsadás.
Üzemanyag tároló tartályok környezetvédelmi felmérése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint, akkreditált talaj-, talajvízvizsgálat, kármentesítési munkák teljes körű kivitelezése.
Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatok és hatásvizsgálatok végzése, környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása, a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet, a 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet és a 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet alapján.
Új és működő légszennyező források levegővédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet alapján.
Hulladékgazdálkodási, rekultivációs tervek készítése a 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján.