Szolgáltatásaink

Környezetvédelem

Környezetvédelem az agrárgazdálkodásban


Állattartó telepek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
Előzetes, részletes környezeti hatástanulmányok készítése, környezetvédelmi teljesítményértékelés, környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása
Új olajtároló tartályok telepítéséhez szükséges környezetvédelmi szakhatósági engedélyezési eljárás lefolytatása, régi tartálypark megszüntetése, talaj-, talajvízszennyezések tényfeltárása, lehatárolása, kármentesítési feladatok végrehajtása
Terményszárítók levegővédelmi engedélyezése
Gépkocsi mosók felülvizsgálata, hatásfokjavítás
Monitoring rendszerek (megfigyelő kutak) vízjogi engedélyezési eljárásának lefolytatása, kivitelezés
Hulladékgazdálkodási tervek készítése, hulladék nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
Telepengedélyezési eljárás lefolytatása
Teljes körű környezetvédelmi szakmai, tervezői szolgáltatás átalánydíj keretében