Szolgáltatásaink

Környezetvédelem

Környezetvédelem az iparban, a szolgáltatás területén


Telepengedélyezési eljárás lefolytatása
Előzetes, részletes környezeti hatástanulmányok készítése, környezetvédelmi teljesítményértékelés, környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása
Új olajtároló tartályok telepítéséhez szükséges környezetvédelmi szakhatósági engedélyezési eljárás lefolytatása, régi tartálypark megszüntetése, talaj-, talajvízszennyezések tényfeltárása, lehatárolása, kármentesítési feladatok végrehajtása
Levegővédelmi engedélyeztetés
Hulladékgazdálkodási tervek készítése, hulladék nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
Vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyezési eljárások lefolytatása
Építési, bontási engedélyhez kötelező környezetvédelmi tervfejezetek készítése
Teljes körű környezetvédelmi szakmai, tervezői szolgáltatás átalánydíj keretében