Szolgáltatásaink

Vezetési tanácsadás


Tanácsadás Minőségirányítási Rendszer kialakítására
ISO 9001:2000
Az Európai Uniós csatlakozás jelentős előnyt biztosít a versenyképes cégek számára, azonban komoly problémákat okozhat azoknak a cégeknek, amelyek nem készültek fel erre. A csatlakozás utáni versenyképesség megőrzésének egyik elengedhetetlen eleme a korszerű vállalatirányítási rendszerek alkalmazása. Ilyenek a világszínvonalat jelentő ISO 9000-es szabvány családnak megfelelő minőségirányítási rendszerek.
Az ISO 9001:2000 minőségbiztosítási szabvány szerinti minőségirányítási rendszer alkalmazásával és a tanúsítás megszerzésével a cégek megerősíthetik vevőik bizalmát, működésüket szabályozottabbá tehetik, növelhetik hatékonyságukat, elfogadottá tehetik terméküket/szolgáltatásukat a piacon, csökkenthetik a selejt termékek, nem megfelelő szolgáltatások arányát, helyreállítási és javítási költségeiket.
Mindezek mellett a tanúsított minőségügyi rendszer hozzájárul a hazai és nemzetközi pályázatokon való sikeres szerepléshez is.
Az általunk nyújtott szolgáltatások minőségirányítási rendszer kiépítése esetén:
-
Pályázati források felkutatása
- Pályázati lehetőség esetén a pályázat elkészítése
- Minőségirányítási Eljárások elkészítése
- Minőségirányítási Kézikönyv elkészítése
- A felső vezetés minőségügyi oktatása
- A munkavállalók minőségügyi oktatása
- A minőségirányítási rendszer bevezetésében való közreműködés
- Belső minőségügyi audit megtartása
- Támogató részvétel a tanúsítási auditon

Tanácsadás Környezetközpontú Irányítási Rendszer kialakítására
ISO 14001:1996
Napjainkban a vállalati siker egyik fokmérőjévé vált az is, hogy az adott vállalat milyen mértékben tudja megkímélni környezetét a különböző jellegű károsodásoktól, valamint vásárlói igénnyé vált, hogy a kibocsátott termék a használat alatt és a felhasználást követően se okozzon környezetterhelést, és az emberi egészséget ne károsítsa.
Az egységes szabályozás szerinti rendszerek kiépítésére a Brit Szabványügyi Intézet olyan vállalatirányítási rendszert fejlesztett ki, melynek középpontjában a környezet megóvása áll. Ez a rendszer az ISO 14001:1996 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR).
Ez a rendszer segítséget nyújt ahhoz, hogy a szervezet tevékenysége, terméke, szolgáltatása kielégítse a meghatározott környezetvédelmi követelményeket, s ezzel bizalmat keltsen a szervezeten kívül és belül egyaránt.
Azon szervezetek számára kínáljuk fel vezetési tanácsadás szolgáltatásunkat, akik környezetközpontú irányítási rendszert kívánnak bevezetni, fenntartani és fejleszteni, akik egy megfogalmazott és közzétett környezeti politikával összhangban akarnak működni, akik demonstrálni szeretnék a szabványnak való megfelelésüket külső felek előtt, akik külső szervezet által kívánják tanúsíttatni, bejegyeztetni ezen szabvány szerinti rendszerüket, akik elkötelezik magukat a szabvány szerinti működésre.
Cégünk által nyújtott szolgáltatások környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése esetén:
-
Pályázati források felkutatása
- Pályázati lehetőség esetén a pályázat elkészítése
- Környezetirányítási Eljárások elkészítése
- Környezetirányítási Kézikönyv elkészítése
- A felső vezetés környezetirányítási oktatása
- A munkavállalók környezetirányítási oktatása
- A KIR bevezetésében való közreműködés
- Belső KIR audit megtartása
- Támogató részvétel a tanúsítási auditon